Anshe Sholom Calendar

August 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Tish'a B'Av
 • 9th of Av, 5777
2
3
4
5
 • Shabbat Nachamu
 • Parashat Vaetchanan
 • 13th of Av, 5777
6
7
 • 15th of Av, 5777
 • Tu B'Av
8
9
10
11
12
 • 20th of Av, 5777
 • Parashat Eikev
13
14
15
16
17
18
19
 • 27th of Av, 5777
 • Parashat Re'eh
20
21
22
 • Rosh Chodesh Elul
 • 30th of Av, 5777
23
 • Rosh Chodesh Elul
 • 1st of Elul, 5777
24
25
26
 • 4th of Elul, 5777
 • Parashat Shoftim
27
28
29
30
31